Rozdzielność majątkowa na co zwrócić uwagę?

Jeżeli chodzi o rozdzielność majątkową, to pamiętać należy o tym, że można ją zawrzeć ze swoim małżonkiem nie tylko przed ślubem, ale również w trakcie trwania małżeństwa. Niniejszy artykuł to doskonała propozycja dla tych osób, które chcą dowiedzieć się wielu ciekawych i przydatnych rzeczy na temat rozdzielności majątkowej.

O czym należy pamiętać?

W pierwszej kolejności warto wspomnieć o tym, że umowę o rozdzielności majątkowej można zawszeć u notariusza w formie zwykłego aktu notarialnego. Warto wyraźnie zaznaczyć, że jeżeli ta forma nie zostanie zachowana, to umowa nie będzie oczywiście nieważna. Mało osób zdaje sobie sprawę również z tego, że można doprowadzić do powstania rozdzielności majątkowej nawet wtedy, gdy jedna ze stron na nią się nie zgadza. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą odpowiednie postępowania sądowe, na których trzeba dowieźć przed sądem, że powody zawarcia rozdzielności majątkowej są dla nas naprawdę bardzo ważne. Ustalenie rozdzielności majątkowej przez sąd oznacza, że obie strony dostają równo po połowie dotychczasowego majątku wspólnego. W niektórych sytuacjach sąd może jednak uznać, że majątek zostanie podzielony w innych proporcjach.

Jakie są największe korzyści?

W przypadku rozdzielności majątkowej każda ze stron może brać na siebie dowolne zobowiązania finansowe bez zgody małżonka. W przypadku wspólnoty małżeńskiej, żadna ze stron nie może oczywiście samodzielnie wziąć na barki większych zobowiązań finansowych. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że żona albo mąż nie może samodzielnie wziąć kredytu na mieszkanie. W dzisiejszych czasach z rozdzielności małżeńskiej korzystają przede wszystkim te małżeństwa, w których to jedna ze stron prowadzi własną firmę. Dzięki rozdzielności można skutecznie zabezpieczyć się przed wszelkimi zobowiązaniami finansowymi. W przypadku egzekucji komorniczej, komornik nie ma oczywiście prawa do zajęcia majątku współmałżonka.

Na czym tak naprawdę polega rozdzielność majątkowa?

Przy rozdzielności majątkowej każdy z małżonków zachowuje swój własny majątek. Mowa tutaj nie tylko o majątku zawartym przed ślubem, ale również o majątku nabytym w trakcie małżeństwa. Z praktycznego punktu widzenia od momentu podpisania intercyzy majątki każdego z małżonków stają się autonomiczne. Na samym końcu warto wspomnieć o tym, że istnieje również rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Przy takiej umowie cały majątek nabyty przed zawarciem ślubu jest oczywiście majątkiem osobistym. Umowa majątkowa może być zmieniona albo rozwiązana w każdym momencie.