Po co pracownikowi świadectwo pracy?

Rozwiązując umowę z pracownikiem, pracodawca zobowiązany jest przez kodeks pracy oraz obowiązujące rozporządzenia do wystawienia pracownikowi niezwłocznie przy rozwiązaniu umowy – świadectwa pracy. Dokument ten zawiera bowiem wszystkie niezbędne informacje o pracowniku oraz o jego pracy w danym miejscu. Jak wygląda ten dokument? Co zawiera? Do czego jest potrzebny pracownikowi? Poniżej kilka wskazówek.

Bardzo ważny dokument

Świadectwo pracy to istotny dla pracownika dokument, który posiada wszystkie istotne informacje o jego zatrudnieniu w danym miejscu. To, co powinno się znaleźć w danym dokumencie reguluje kodeks pracy oraz obowiązujące przepisy. Każdy pracodawca zobowiązany jest do wystawienia takiego dokumentu pracownikowi, który kończy pracę w jego firmie w ostatnim dniu trwania umowy.

Świadectwo pracy należy się pracownikowi 

Zdarza się tak, iż pracodawca z różnych przyczyn odmawia wystawienia pracownikowi świadectwa. Wówczas pracownik powinien jak najszybciej skierować sprawę do sądu. Sąd zobowiąże takiego pracodawcę do wydania takiego dokumentu oraz obciąży go karą grzywny, która może wynosić od 1000 zł do nawet 30000 zł.

Co musi się znaleźć w świadectwie pracy?

Oprócz podstawowych danych o podmiocie lub osobie, która zatrudniła pracownika w danej firmie (nazwa firmy, siedziba firmy wraz z dokładnym adresem, numer REGON) powinny znaleźć się w nim wszystkie dane określające sposób zatrudnienia danej osoby,  czas, na jaki umowa została zawarta, sposób jej rozwiązania, stanowisko oraz obowiązki pracownika. Niektórzy pracodawcy umieszczają także informację o dokładnych zarobkach pracownika w ich firmie.

Urlop wypoczynkowy, urlop ojcowski i inne

Świadectwo pracy musi ponadto bardzo szczegółowo określać wszystkie dni przepracowane pracownika wraz z informacją, czy w danym roku kalendarzowym ten wykorzystał urlop wypoczynkowy (i w jakim zakresie), lub inny urlop, o którym mowa w kodeksie pracy (np. urlop ojcowski, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy, urlop bezpłatny). To ważna informacja także dla przyszłego pracodawcy, który dopiero co zatrudni taką osobę – będzie wówczas wiadomo, ile dni urlopu zostało mu do wykorzystania oraz z jakich przywilejów pracownik już skorzystał w poprzednim miejscu.

Świadectwo w pracy powinno zawierać tylko prawdziwe, rzetelne dane o pracowniku oraz o sposobie zatrudnienia w danym miejscu. W momencie, gdy po jego wydaniu przez pracodawcę, pracownik zauważy w nim jakiekolwiek błędy – powinien jak najszybciej żądać sprostowania ich od osoby je wystawiającej.