Konsekwencje obecności w KRD

Inicjatywa ta została powołana w celu gromadzenia informacji o nierzetelnych podmiotach, które nie wywiązują się ze swoich finansowych zobowiązań. Krajowy rejestr dłużników zbiera, przechowuje i udostępnia dane dotyczące zadłużeń, niespłaconych rat i innych trudności, które informują o kłopotach z płynnością finansową. W jakim celu gromadzone są te informacje i jakie mogą mieć one konsekwencje? Sprawdźmy.

W jakim celu KRD zbiera dane?

Krajowy rejestr dłużników opisany lepiej w Kapitalni.org służy tworzeniu bazy danych, w której znajdują się informacje o nierzetelnych osobach i podmiotach gospodarczych, którzy w wyniku problemów finansowych, zaprzestali spłacać należne raty. Główną rolą, jaką ma spełniać ten proces, jest ostrzeganie potencjalnych kontrahentów przed możliwością podpisania umowy z niewypłacalnym podmiotem. Taka współpraca może być źródłem kłopotów i zmniejszania swojej płynności finansowej. KRD zatem informuje o trudnej sytuacji poszczególnych osób lub przedsiębiorstw, co może mieć kluczowe znacznie w kontekście podpisania umowy.

Konsekwencje obecności w KRD

Główną konsekwencją obecności w KRD, która wynika z niewywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych, jest dostępność informacji o naszych problemach dla każdego zainteresowanego ewentualną współpracą z nami kontrahenta. Najbardziej powszechną sytuacją nie jest uzyskanie zdolności kredytowej w placówce bankowej podczas wystąpienia o przyznanie kredytu lub pożyczki. Trudności na pewno pojawią się także, kiedy chcemy podpisać umowę na świadczenie usług z operatorem sieci komórkowej czy dostawcą internetu. Żadna firma nie będzie chciała zawrzeć współpracy z dłużnikiem, którego możliwości wypłacalności stoją pod znakiem zapytania. Kiedy jesteś właścicielem firmy, na pewno spotkasz się także z problemami dotyczącymi zawarcia umowy biznesowej z potencjalnym kontrahentem, co może oznaczać początek końca twojej firmy. Brak nowych kontraktów nie przywróci ci płynności finansowej, którą mógłbyś uregulować dotychczasowe należności. Jako dłużnik nie będziesz atrakcyjny, a współpraca z tobą będzie kojarzona z możliwością nieotrzymania należnego wynagrodzenia.

Jak wyjść z tej sytuacji?

Otrzymanie statusu dłużnika znacznie komplikuje twoją sytuację na rynku. Co gorsze, podmiot figuruje w rejestrze do momentu spłaty swojego zadłużenia. Zanim zatem nie uregulujesz nagromadzonych należności, nie zostaniesz wykreślony z bazy danych, a twoje ewentualne nowe kontrakty wciąż będą zagrożone. Warto zatem mądrze planować zaciągane zobowiązania i konfrontować je ze swoimi możliwościami.