Czego dotyczy zaświadczenie o zatrudnieniu?

Będąc zatrudnionym w firmie, można w dowolnym momencie poprosić pracodawcę o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu. Jest to krótkie pismo, w którym znajdują się podstawowe dane pracownika, zatrudnienia i otrzymywanego wynagrodzenia. Mogłoby się wydawać, że taki dokument będzie zbędny, bo każdy pracownik jest dobrze zapoznany z wyżej wymienionymi informacjami, ale przydaje się on w różnych sytuacjach. Przykładem będzie zapisanie dziecka do przedszkola czy ubieganie się o kredyt bankowy. 

Zaświadczenie o zatrudnieniu – co zawiera i kiedy jest potrzebne?

Zaświadczenie o zatrudnieniu to nic innego jak dokument potwierdzający zatrudnienie w danym zakładzie pracy, przedstawiający wysokość wynagrodzenia na danym stanowisku. Zawiera imię i nazwisko zatrudnionego, wraz z jego numerem PESEL lub numerem i serią dowodu tożsamości. W zaświadczeniu znajduje się także adnotacja odnośnie rodzaju zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia za wykonywaną z tego tytułu pracę. Istotne jest to, aby została umieszczona informacja o tym, że pracownik pozostaje wolny od jakichkolwiek obciążeń finansowych – związanych przykładowo z pożyczką czy komornikiem. Na podstawie zaświadczenia można łatwo wywnioskować to, kiedy dany pracownik został zatrudniony w firmie, na jakim stanowisku pracuje i jaki podpisał typ umowy. 

Wysokość zarobków w zaświadczeniu najczęściej dotyczy średniej brutto, zliczanej z trzech ostatnich miesięcy, łącznie z wszystkimi należnościami (także nadgodzinami czy pracą w nocy). Można też poprosić o wystawienie zaświadczenia z wyszczególnieniem wynagrodzenia miesięcznego. Pracodawca jest zobowiązany do przedstawienia tego typu dokumentu każdemu pracownikowi, z wyjątkiem osoby zatrudnionej na umowę zlecenie. Oczywiście na jego prośbę pismo może zostać sporządzone, ale przepisy prawa nie nakazują tego zleceniodawcy. W ciągu roku pracownik może wnioskować o sporządzanie zaświadczenia o zarobkach dowolną ilość razy. Będzie ono potrzebne przykładowo przy składaniu wniosku kredytowego, ubiegania się o pożyczkę, wnioskowaniu o dofinansowanie, zapisywaniu dziecka do przedszkola, orzekaniu wysokości alimentów.